Home2020-05-08T07:55:26+00:00

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือประมงระนองเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2505 แล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2506 มีความยาวท่าเทียบเรือ 98 เมตร และก่อสร้างขยายเพิ่มเติม อีก 52 เมตรในปี พ.ศ. 2522   รวมความยาวท่าเทียบเรือ 160 เมตร ท่าเทียบเรือประมงระนอง ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนองก่อสร้างในที่ดินซึ่งเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  เนื้อที่ประมาณ 98 ไร่  ต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข รน.57  และสิ้นสุดระยะเวลาในการเช่าครั้งแรก เมื่อ 31 ธันวาคม 2544  ได้ยกทรัพย์สินบางส่วนให้ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง เป็นผู้ดูแล และองค์การสะพานปลาขอใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการหลัก คงเหลือเนื้อที่ทั้งหมด 26 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกฯ เยี่ยมชมกิจการท่าเทียบเรือประมงระนอง

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.30 น. นายปานสิทธิ์  นุภักดิ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [...]

By |กุมภาพันธ์ 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การมอบเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้ร่วมงานการมอบเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  ในจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 [...]

By |กุมภาพันธ์ 13th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

เมื่อในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยนายปานสิทธิ์  นุภักดิ์ ตำแน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานฯ [...]

ร่วมงานทำบุญสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงระนอง

นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง   เข้าร่วมทำบุญประจำปี ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ [...]

By |มกราคม 11th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

องค์บริหารส่วนตำบลโชคชัย ศึกษาดูุงานที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง [...]

By |มกราคม 9th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments
อ่านทั้งหมด