การต้อนรับกรมควบคุมมลพิษ

//การต้อนรับกรมควบคุมมลพิษ

การต้อนรับกรมควบคุมมลพิษ

      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ท่าเทียบเรือประมงระนอง  มอบหมายให้นายจิระพงศ์  ยังเจริญพร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 (เจ้าหน้าที่สุขอนามัย) ได้ให้การต้อนรับ นางสาวพรศรี  สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน ระบบน้้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจภาคประมง ในการนี้กรมควบคุมมลพิษ กำหนดแผนการลงพื้นที่ เก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากแพและตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการทบทวนแหล่งกำเนินมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประ สะพานปลาในพื่้นที่จังหวัดระนองด้วย

By |2019-04-25T02:45:56+00:00เมษายน 25th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment