สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร

//สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือ   และนายปานสิทธิ์  นุภักดิ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ หัวหน้าฝ่ายสถานที่  ต้อนรับคณะจากมหาลัยวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทำการสัมภาษณ์ ซึ่งทางคณะทีมดังกล่าวได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่แผนงานวิจัย โครงการการศึกษาระบบโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อบ้าน สัญญารับทุนเลขที่ RDG๖ ๒T๐ ๑ ๒ ๖ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้อำนวยการแผนงานซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระบบโลจิสติก์และโซ่อุปทานของสินค้าประมงเชื่อมโยงภาคเหนือตอนล่างกับประเทศเพื่อนบ้าน

By |2019-03-08T03:12:56+00:00มีนาคม 8th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment