กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้วัดสุวรรณคีรีวิหาร

//กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้วัดสุวรรณคีรีวิหาร

กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้วัดสุวรรณคีรีวิหาร

ปรับแต่งภูมิทัศน์ เตรียมการอภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดระนอง…เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อมด้วย นายโชคมนัสณ์  ธรรมวิจิตร และนายสัพพัญญู  เกื้อกูล เจ้าหน้าที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ภายใต้การอำนวยการของ นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองทุกหน่วยงานได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในพิธีเตรียมน้ำอภิเษกศักดิ์สิทธิ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของจังหวัดระนอง โดยมีกิจกรรม การตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย  ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ วัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

By |2019-02-26T08:31:25+00:00กุมภาพันธ์ 26th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment