กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกฯ เยี่ยมชมกิจการท่าเทียบเรือประมงระนอง

//กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกฯ เยี่ยมชมกิจการท่าเทียบเรือประมงระนอง

กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกฯ เยี่ยมชมกิจการท่าเทียบเรือประมงระนอง

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.30 น. นายปานสิทธิ์  นุภักดิ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานที่ ต้อนรับคณะกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ได้รับมอบหมายจากกรมประมง ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำจากเรือประมงที่นำสัตว์น้ำมาทำการขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง เพื่อวิเคราะห์หาค่าโลหะหนักในสัตว์น้ำจากแหล่งประมงนอกน่านน้ำไทย แผนงานบูรณการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าการเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562

By |2019-02-13T08:55:53+00:00กุมภาพันธ์ 13th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment