การมอบเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

//การมอบเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

การมอบเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้ร่วมงานการมอบเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  ในจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายพรเทพ  ผ่องศรี ประธานในพิธีเป็นผู้มอบเงินสวัสดิการดังกล่าว ภาพในงานมีหน่วยงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเกียรติในงาน ชาวเกษตรกรและชาวสวนยาง   ได้รับเงินสวัสดิการในกรณีดังนี้ มอบเงินสวัสดิการค่าสินไหมทดแทนการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม มอบเงินสวัสดิการค่าปลงศพให้แก่ทายาท มอบเงินโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน มอบเงินสวนพ้นการปลูกแทนของเกษตรกรผู้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เป็นต้น

 

By |2019-02-13T08:38:29+00:00กุมภาพันธ์ 13th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment