ข่าว อสป.

การเยี่ยมชมกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 07.00 น. นายเฉลิมชัย  มีแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [...]

ท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

เมื่อในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยนายปานสิทธิ์  นุภักดิ์ ตำแน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานฯ [...]