การประชาสัมพันธ์

/การประชาสัมพันธ์

การเยี่ยมชมกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 07.00 น. นายเฉลิมชัย  มีแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [...]

กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้วัดสุวรรณคีรีวิหาร

ปรับแต่งภูมิทัศน์ เตรียมการอภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดระนอง...เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ [...]

By |2019-02-26T08:31:25+00:00กุมภาพันธ์ 26th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

กลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกฯ เยี่ยมชมกิจการท่าเทียบเรือประมงระนอง

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.30 น. นายปานสิทธิ์  นุภักดิ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [...]

By |2019-02-13T08:55:53+00:00กุมภาพันธ์ 13th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การมอบเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้ร่วมงานการมอบเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  ในจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 [...]

By |2019-02-13T08:38:29+00:00กุมภาพันธ์ 13th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

เมื่อในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยนายปานสิทธิ์  นุภักดิ์ ตำแน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานฯ [...]

องค์บริหารส่วนตำบลโชคชัย ศึกษาดูุงานที่ท่าเทียบเรือประมงระนอง

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง [...]

By |2019-01-09T09:36:06+00:00มกราคม 9th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments