ไม่มีหมวดหมู่

/ไม่มีหมวดหมู่

การต้อนรับกรมควบคุมมลพิษ

      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ท่าเทียบเรือประมงระนอง  มอบหมายให้นายจิระพงศ์  ยังเจริญพร [...]

By |2019-04-25T02:45:56+00:00เมษายน 25th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กิจกรรมวันสงกรานต์ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 หัวหน้าสำนักงานฯ [...]

By |2019-04-17T08:52:30+00:00เมษายน 17th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ [...]

By |2019-03-08T03:12:56+00:00มีนาคม 8th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก

เมื่อในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยนายปานสิทธิ์  นุภักดิ์ ตำแน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าสำนักงานฯ [...]

ร่วมงานทำบุญสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงระนอง

นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง   เข้าร่วมทำบุญประจำปี ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ [...]

By |2019-01-11T07:17:14+00:00มกราคม 11th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments