Home2020-05-08T07:55:26+00:00

ความเป็นมา

ท่าเทียบเรือประมงระนองเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2505 แล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2506 มีความยาวท่าเทียบเรือ 98 เมตร และก่อสร้างขยายเพิ่มเติม อีก 52 เมตรในปี พ.ศ. 2522   รวมความยาวท่าเทียบเรือ 160 เมตร ท่าเทียบเรือประมงระนอง ตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนองก่อสร้างในที่ดินซึ่งเดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  เนื้อที่ประมาณ 98 ไร่  ต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข รน.57  และสิ้นสุดระยะเวลาในการเช่าครั้งแรก เมื่อ 31 ธันวาคม 2544  ได้ยกทรัพย์สินบางส่วนให้ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดระนอง เป็นผู้ดูแล และองค์การสะพานปลาขอใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการหลัก คงเหลือเนื้อที่ทั้งหมด 26 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

การต้อนรับกรมควบคุมมลพิษ

      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ท่าเทียบเรือประมงระนอง  มอบหมายให้นายจิระพงศ์  ยังเจริญพร [...]

By |เมษายน 25th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กิจกรรมวันสงกรานต์ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 หัวหน้าสำนักงานฯ [...]

By |เมษายน 17th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

การเยี่ยมชมกลุ่มสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึกกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 07.00 น. นายเฉลิมชัย  มีแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [...]

By |เมษายน 10th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป.|0 Comments

สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนองต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ [...]

By |มีนาคม 8th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้วัดสุวรรณคีรีวิหาร

ปรับแต่งภูมิทัศน์ เตรียมการอภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดระนอง...เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายธีระสิทธิ์  จิตวิบูลย์ [...]

By |กุมภาพันธ์ 26th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments
อ่านทั้งหมด